Käyttäjätunnus:

Salasana:

Liity! Apua

PDF Tulosta Sähköposti
Novellit Runot William Blaken ikuisen evankeliumin arvoitus
QR-Code dieser Seite

William Blaken ikuisen evankeliumin arvoitus

William Blaken The Everlasting Gospel (1820)- runoelman nimi viittaa Johanneksen ilmestyksen jakeeseen 14:6: ”Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille.” Hyvin merkitsevällä tavalla Nyky-Italian eteläisiin osiin kuuluvassa Calabriassa vaikuttaneen sisterssiläisen apotti Joakim Fiorelaisen (n. 1130-1202) apokalyptisessä teologiassa Johanneksen ilmestyksen käsitteellä ”ikuinen evankeliumi” on keskeinen rooli. Joakim Fiorelaisen apokalyptisen historianfilosofian mukaan ihmiskunnan historia jakaantuu kolmeen distinktiiviseen aikakauteen, joita hän kutsuu nimillä Isän aikakausi, Pojan aikakausi ja Pyhän Hengen aikakausi. Voidaan suhteellisen helposti nähdä, että historian kolmijako antiikkiin, keskiaikaan ja moderniin perustuu mutkan kautta juuri Joakim Fiorelaisen näkemyksiin.

Joakim Fiorelaisen mukaan Isän valtakunta tarkoittaa Vanhan testamentin leimaamaa aikakautta, jonka keskushenkilöitä ovat vanhukset ja avioliittoon astuneet ihmiset ja sitä leimasi pelko ja orjuus. Kristuksen inkarnaatio käynnisti Pojan valtakunnan rakentamisen, jonka keskushenkilöitä ovat nuoret ja papit ja sitä leimasi usko ja lapsenomainen kuuliaisuus. Ilmestyskirjan profetioihin perustuen Joakim Fiorelainen ennusti, että ihmiskunnan astuminen Pyhän Hengen valtakuntaan alkaa vuoden 1260 jälkeen kun julistettaisiin ”ikuinen evankeliumi”, jolloin mm. hengellinen kirkko syrjäyttäisi ”ulkonaisen”, kristittyjen aktiivinen elämäntapa vaihtuisi kontemplatiiviseen, idän ja lännen kirkot sopisivat riitansa, juutalaiset kääntyisivät kristinuskoon, sodat loppuisivat ja vallitsisi universaali rakkaus, joka ulottuisi maailman loppuun saakka. Erityisen radikaaliksi Joakim Fiorelaisen trinitaristisen historianfilosofian teki se, että hänen mukaansa tämän Pyhän Hengen aikakauden keskushenkilöitä olisivat lapset ja selibaatissa elävät munkit (ja nunnat), kristikunnassa siirryttäisiin laajamittaisesti yksityisomistuksesta alkukristillisen seurakunnan suosimaan kommunismiin ja katolisen kirkon hierarkkinen rakenne kävisi lähes turhaksi. Yhtään vähemmän epäilyttäväksi katolisen kirkon vallanpitäjien näkökulmasta Joakim Fiorelaisen oppeja ei todellakaan tehnyt hänen profetiansa, jonka mukaan siirtymä Pyhän Hengen valtakuntaan tapahtuisi ankarien synnytystuskien kautta, joiden yhteydessä Anti-Kristus saisi hallintaansa katolisen kirkon korkeimman hallinnollisen viran eli paavin Pyhän istuimen (lat. Sancta Sedes) . Blake saattoikin olla tietoinen ”ikuinen evankeliumi”-käsitteen Joakim Fiorelaisen apokalyptiseen historianfilosofiaan viittavasta kaikupohjasta, sillä Joakim Fiorelainen innoitti Blaken myöhäisen luomiskauden vaikutteisiin lukeutuvaa Dante Alighieriä: Dante kirjoittaa Joakim Fiorelaisesta syvästi kunnioittavaan sävyyn Divina Commedia-runoelmansa Paradiso-jakson 12. laulussa, jossa Bonaventuran suulla hän ylistää Joakim Fiorelaisen profetaalisia lahjoja.

Siunauksensa Joakim Fiorelaisen profetioille antoivat mm. paavi Urbanus III vuonna 1185 ja paavi Klemens III vuonna 1187, mutta Joakim Fiorelaisen postuumi maine onkin jo huomattavasti ristiriitaisempi: Ensinnäkin vuonna 1215 Neljäs Lateraanisynodin kokous tuomitsi Joakim Fiorelaisen Pyhää Kolminaisuutta koskevat radikaalit opetukset. Vuodesta 1254 alkaen suurta hämmennystä läntisessä kristikunnassa aiheutti varsinkin nk. spirituaalifransiskaanien joukossa levinnyt ”ikuisen evankeliumin skandaali”, jonka mukaan Joakim Fiorelaisen teologiset teokset olivat sama asia kuin Johanneksen ilmestyksessä (14:6) mainittu ikuinen evankeliumi, jonka tämän opin mukaan oli määrä syrjäyttää sekä Vanhan että Uuden testamentin hengellinen arvovalta. Sittemmin vuonna 1257 Bonaventura syrjäytti joakimismista syytetyn Johannes Parmalaisen fransiskaanisen kerjäläisveljestön kenraalin virassa ja paavi Aleksanteri IV tuomitsi spirituaalifransiskaanien opit vielä uudelleen vuonna 1263; Dominikaaniteologi Tuomas Akvinolainen jatkoi Joakim Fiorelaisen teorioiden arvostelua teoksessaan Summa Theologiae (1265–1274).

1900-luvulla Joakim Fiorelaisen historianfilosofinen teologia on monen monituista kertaa yhdistetty totalitarismiin, eikä sittemmin tätä paradigmaa kovin moni vakavasti otettava intellektuelli ole rohjennut kyseenalaistaa. Tämän trendin käynnistäjänä oli sittemmin DDR:ssä vaikuttaneen juutalaissyntyisen ”utopistimarxilaisen” filosofi ja historioitsija Ernst Blochin (1885-1977) Erbschaft dieser Zeit(1935)-teokseen sisältyvän Zur Originalgeschichte des Dritten Reiches-teksti, jonka mukaan Adolf Hitler ja muut Natsi-Saksan johtajat käyttivät retoriikassaan hyväkseen Joakim Fiorelaisen ”Kolmannen valtakunnan” käsitettä (Samoin asian näkee myös mm. Eero Ojanen: Filosofiat ja fasismi. 1989). Norman Cohn: The Pursuit of the Millennium - Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (1970, 108-) näkee joakimismissa sekä oikeistolaisen että vasemmistolaisen totalitarismin enteitä. Samoilla linjoilla on Eric Voegelin: The New Science of Politics (1952), jonka näkemyksiin suhtautuu kuitenkin kriittisesti mm. Bernard McGinn: The Calabrian Abbot - Joachim of Fiore in the History of Western Thought (1985, 240). On kenties luontevaa ajatella, että Joakim Fiorelaisen ristiriitainen maine siunattuna profeettana ja torjuttuna harhaoppisena on saattanut kiehtoa arkkikerettiläisenä tunnettua William Blakea, mutta Joakim Fiorelaisen historianfilosofisen teologian jälkivaikutusta luotaava klassikkotutkimus Marjorie Reeves & Warwick Gould: Joachim of Fiore and the myth of the Eternal Evangel in the nineteenth and twentieth centuries (2001) yks’kantaan kieltää Joakim Fiorelaisen suoran vaikutuksen William Blakeen. Uskoo ken tahtoo. Itse kuitenkin näkisin luontevampana pitää William Blaken The Everlasting Gospel (1820)-runoa Joakim Fiorelaisen apokalyptisen teologian hyvin tietoisena ja myös sangen ilkikurisena parodiana.

WILLIAM BLAKE:


IANKAIKKINEN


ILOSANOMA


(1820)

[Esipuhe]


[m]

Kerron nyt sen mitä Joosef Arimatialainen
sanoi Keijulleni eikö ollutkin sangen outoa
Plinius ja Trajanus mitä te täällä luuraatte
Tulkaa kuulemaan Joosef Arimatialaista
Kuunnelkaa kärsivällisesti, sillä Joosefin loppulause
saa narrin nauramaan & Keijun iloiseksi 5

[n]

Mitä mahdamme sellaisille onnettomille Typeryksille
Jotka seuraavat Pakanallisia Koulukuntia
Seisoin vierellä kun Jeesus kuoli
Se mitä kutsutaan Nöyryydeksi he kutsuivat Ylpeydeksi 10

[k]

Iankaikkinen Ilosanoma

Oliko Jeesus Nöyrä tai antoiko hän
mitään Todisteita Nöyryydestä
Kerskaile ylevistä Asioista Nöyrällä Äänensävyllä
Ja anna Rakkaudella Kivi
Silloin vasta Lapsi ollen hän juoksi pois 5
Ja jätti Vanhempansa Tyrmistyneiksi
Kun he olivat vaeltaneet kolme päivää
Nämä olivat sanat hänen suustaan
En tunnusta mitään Maallisia Vanhempia
Minä toteutan Isäni tehtävää 10
Kun rikas oppinut Fariseus
Tuli salaa saamaan oppia häneltä
Hänen sydämeensä Rautaisella kynällä
Jeesus kirjoitti sinun tulee uudestisyntyä
Hän oli liian korskea ottaakseen lahjusta 15
Hän puhui Väkevästi eikä niin kuin Kirjanoppinut
Hän kehottaa kaikkein täydellisimmällä Taidolla
Seuraa minua Olen nöyrä & sydämeltäni vaatimaton
Sillä juuri se on ainoa tapa väistää
Saituruuden verkko & Ahneuden ansa 20
Se joka rakastaa Vihamiehiään pettää Ystävänsä
Ei Jeesus tietenkään tätä tarkoittanut
Vaan Sankarillisten Koulukuntien hiiviskelevä Kopeus
Ja Kirjanoppineiden & Fariseusten Hyveelliset Säännöt
Sillä Jeesus toimi vilpittömällä voitokkaalla Ylpeydellä 25
Ja juuri tämä on syy miksi hän kuoli
Jeesus ei kuollut kristillisen lievityksen seurassa
Pyydellen Anteeksi Vihamiehiltään
Mutta jos hän olisi niin tehnyt Kaifas olisi sen myöntänyt
Hiippaileva alistuminen jää aina eloon 30
Hänen olisi pitänyt vain sanoa että Jumala oli paholainen
Ja paholainen oli Jumalan kaltainen kuten Sivistynyt Kristitty
Miedot Kristilliset katumusharjoitukset tunnusta paholaiselle
Sillä kohdaten hänet kolmasti Erämaassa
Hän olisi pian ollut verentahrima Keisarin Keiju 35
Ja lopulta hän olisi ollut Keisari itse
Kuten tohtorit Priestley & Bacon & Newton
Köyhä Hengellinen Tieto ei ole penninkään arvoinen
Sillä täten Sir Isaac osoittaa evankeliumin vääräksi
Jumala voidaan tuntea ainoastaan Atribuuttiensa kautta 40
Ja niin kuin Pyhän Hengen läsnäolo sisimmässä
Tai Kristuksen & Hänen Isänsä kaikki tuo on kerskailua
Ja Mielikuvituksen Kopeutta & Turhamaisuutta
Joka ylenkatsoo Maailman Menoon mukautumisen
Epäilyn & Luonnontieteellisen Kokeen opettaminen 45
Eivät varmasti olleet sitä mitä Jeesus tarkoitti
Mitä hän toimitti kaiken sen ajan
Kaksitoistavuotiaasta miehuuden kukoistukseen saakka
Oliko hän vetelehtijä tai vähäisempi osapuoli
Isänsä liikeyrityksessä 50
Vai oliko hänen viisautensa pilkanteon kohde
Ennen kuin hänen vihansa syttyi
Ihmeitä tehden kautta koko Maan
Se aikalailla lamaannutti Herra Kaifaan käden
Mikäli hän olisi ollut Jeesusta härnäävä Antikristus 55
Hän olisi tehnyt mitä tahansa meidän mieliksemme
Mennen Synagoogiin hiippailemaan
Eikä pidellyt Vanhimpia & Pappeja kuin koiria
Vaan nöyränä kuin Lammas tai Aasi
Hän olisi ollut Kaifaalle Uskollinen 60
Jumala ei tahdo Ihmisen Nöyryyttävän itseään
Tämä on muinaisen Keijun kikka
Tätä rotua Jeesus hallitsi
Nöyränä Jumalalle Korskeana Ihmisille
Kiroten Vallanpitäjiä Ihmisten edessä 65
Jopa temppelin korkeimmassa Kirkontornissa
Ja kun hän Nöyrtyy Jumalan edessä
Silloin alas kääntyy Julma Piiska
Jos nöyrryt itseksesi teet myös minusta nöyrän
Ja myös asut Ikuisuudessa 70
Jos olet Ihminen Jumalaa ei enää ole
Opi palvomaan omaa ihmisyyttäsi
Sillä se on Elämän Henkäys
Heränneenä nousee Hengellinen Kiista
Ja sinun Kostosi laajalti näytille asetetaan 75
Viimeisen Tuomion kauhuissa
Jumalan Armo & Pitkä Kärsimys
On vasta Syntinen Tuomiolle vietävä
Sinun Ristillä pitää rukoilla heidän puolestaan
Ja Kostaa Viimeisenä Päivänä 80
Jeesus vastasi & ukkoset sinkosivat
En koskaan enää tule Rukoilemaan Maailman puolesta
Kerran tein niin kun rukoilin Puutarhassa
Tahdoin ottaa mukaani Ruumiillisen Armahduksen
Voiko Naisesta syntynyt 85
Aamun poissa ollessa
Kun Sielu vajoaa Uneen
Ja Arkkienkelit sen ympärillä nyyhkivät
Valoa vasten syöksien
kuoleman yön säikeitä 90
Pohtia sen omaa Pimeää Sepitelmää
Epäilyksessä joka on Itsensä Ristiriita
Nöyryys on vain Epäilyä
Ja peittävätkö Aurinko & Kuu
Juurtuen okaineen & vartineen 95
Haudatun Sielun & kaikki sen Helmet
Tämän Elämän himmeät Sielun Ikkunat
Vääristäen Taivaat Navalta Navalle
Ja johdattaen sinut Uskomaan Valheeseen
Kun näet toisella tavalla kuin Silmän lävitse 100
Se mikä syntyi yössä myös kuoli yössä
Kun Sielu uinui Valon säteissä.

[f]

Oliko Jeesus Siveä tai antoiko Hän
Siveyden Oppitunteja
Aamu punastui tulisesti
Maria löydettiin Aviorikoksen vuoteelta
Maa vaikeroi alla & Taivas yllä 5
Väristen Rakkauden löytymisen tähden
Jeesus istui Mooseksen istuimella
He toivat vapisevan Naisen sinne
Mooses käski kivittämään hänet Kuoliaaksi
Mikä oli Jeesuksen hengityksen ääni 10
Hän asetti kätensä Mooseksen Lain päälle
Muinaiset Taivaat Pelosta Hiljaisina
Kirjoittivat Kirouksia Navalta Navalle
Kaikki alkoi kieppua pois
Maa vavahteli & Alastomana makasi 15
Kohtalokkaan Saven salaisella vuoteella
Siinain päällä tuntui Jumalallinen käsi
Asettaen paikoilleen verisen alttarin
Ja neito kuuli Jumalan henkäyksen
Samalla kun hän kuunteli Eedenin tulvan luona 20
Pyhää & Pahaa ei enää ole
Siinain pasuunat lakkasivat pauhaamasta
Jumalan sormi lakkasi Kirjoittamasta
Sinun Silmillesi Taivaat eivät ole puhtaita
Sinä & vain Sinä olet Hyvä 25
Eikä syntinen voi heittää kiveä
Hyvänä oleminen on vain sitä
Että on Paholainen tai muuten Fariseus
Sinä Jumalallisen Läsnäolon Enkeli
Se loi Minun tällaisen Kehoni 30
Miksi olet kirjoittanut nämä Lait
Ja Loit Helvetin synkät leuat
Minä kieltäydyn sinun seurastasi
Osasi on olla hyinen Lepra
Vaikka sinä olit niin puhdas & kirkas 35
Että Taivaskin oli epäpuhdas sinun Silmillesi
Vaikka sinun Vannomisesi sai Taivaan Kalpeaksi
Vaikka sinun Liittosi rakensi Helvetin Vankilan
Vaikka sinä vieritit kaiken Kaaokseen
Käärmeen seurassa sen sielun tähden 40
Vielä liikkuu henki Jumalallinen
Ja se Jumalallinen henki on rakkaus
Älä pelkää Maria Anna minun nähdä
Seitsemän Perkelettä jotka piinaavat sinua
Eivät kätkeydy Katseeltani sinun Syntisi 45
Joka anteeksiannolla sinun tulee voittaa
Eikö Kukaan Ihminen ole Tuominnut sinua
Ei Kukaan, Herra! Mitä silloin on hän
Joka tulee Syyttämään sinua. Astukaa esiin
Taivaallisen syntymän Langenneet Ystävät 50
Jotka ovat unohtaneet Muinaisen rakkautesi
Ja ajaneet pois minun värisevän Kyyhkyseni
Tulet kumartamaan neidon jalkojen juureen
Ja nuolemaan maan tomua Lihan tähden
Ja ne joita et voi Rakastaa vaan Vihaat 55
Tulevat olemaan kerjäläisiä Rakkauden Portilla
Mitä rakkaustesi oli Anna minun nähdä se
Oliko se Rakkautta vai Pimeää Petosta
Liiaksi pitkittynyt Rakkaus on kaikonnut Minulta
Se oli pimeää petosta jolla Ansaitsin elantoni 60
Se oli Himoa tai se oli Tapa tai
Se oli joutava seikka josta ei kannata välittää
Jota he voivat kutsua häpeäksi & Synniksi
Rakkauden Temppeli jossa Jumala asuu
Ja kätkeytyy salaiseen kätkettyyn Pyhäkköön 65
Alaston Ihmisen hahmo jumalallinen
Ja anna takaisin tuo Laiton asia
Jonka yllä Sielu Levittää siipensä
Mutta tämä Herrani tämä oli Syntini
Kun ensin annoin Perkeleiden astua sisään 70
Siveyden pimeässä teeskentelyssä
Pilkaten Rakkautta pilkaten sinua
Silloin yltyivät Salaiset Aviorikokset
Ja silloin yltyi myös Himo
Minun Syntini sinä olet antanut anteeksi 75
Voitko antaa anteeksi myös Pilkantekoni
Voitko palata tähän pimeään Helvettiin
Ja asua minun palavassa rinnassani
Ja voitko Kuolla että minä voisin elää
Ja voitko Sääliä & antaa anteeksi 80
Silloin vyöryi varjoisa Mies pois
Jeesuksen Raajoista lähtöisin tehden niistä saaliinsa
Ja iäti ahnas ruokahalu
Välkehti kalvaen kirkkaita Suonia
Itkien Ristiinnaulitsee tämän kärsimyksen aiheuttajan 85
Joka ei säilytä näitä Pyhyyden salaisuuksia
Sairauksin me sokeutamme Kaikki Mielen Voimat
Mutta hän parantaa Kuurot & Mykät & Sokeat
Joita Jumala on koetellut Salaisten Päämäärien tähden
Hän lohduttaa & Parantaa & kutsuu heitä Ystäviksi 90
Mutta silloin kun Jeesus Ristiinnaulittiin
Silloin täydellistyi hänen välkehtivä ylpeytensä
Kolmessa Yössä hän nieli saaliinsa
Ja vieläkin hän ahmii Saven Kehoa
Sillä Tomu & Savi ovat Käärmeen ruokaa 95
Jota Ihminen ei ole koskaan tarkoitettu syömään


[i]

Oliko Jeesus hempeä tai näyttikö hän
Mitään merkkejä Hempeydestä
Kun kaksitoistavuotiaana hän karkasi
Ja jätti Vanhempansa tyrmistyneiksi
Kun kolme murheen päivää myöhemmin hänet löydettiin 5
Väkevänä kuin Siinain pasuunan ääni
Mitään Maallisia Vanhempia en tunnusta
Vaan Taivaallisen Isäni tehtävän
Te ette ymmärrä mitä sanon
Ja vihaisina minua pakotatte tottelemaan 10
Tottelevaisuus on silloin velvollisuus
Ja sillä saavuttaa Jumalan & Ihmisten suosion
Johannes huusi kovaa Erämaasta
Saatana mahtaili Ylpeänä
Tule sanoi Saatana tule vain 15
Pian näen jos sinä tottelet
Tottelemattomuuden tähden Johanneksen veri vuodatettiin
Mutta sinä voit muuttaa kivet leiviksi
Jumalan ylhäinen kuningas & Jumalan ylipappi
Istuttavat Loistonsa sinun rintaasi 20
Jos tottelet Kaifasta
Tai Herodesta verisellä Saaliilla
Ruokit Uhrauksella & olet
Tottelevainen lankea alas palvomaan minua
Ukkoset & Salamat iskivät ympärillä 25
Ja Jeesus puhui ukkosten äänellä
Täten käsitän Hengellisen Saaliin
Te sairauksien tartuttajat valmistatte tien
Tulen että ymmärtäisin Sinun Kuninkaasi & Jumalasi
Onko Jumala sairauksien Tartuttaja 30
Tämän Maailman Jumala raivosi turhaan
Jeesus sitoi Vanhan Saatanan kahleisiin
Ja Saatanan ärjyessä raivokasta vihaansa
Saapuivat tuliset Vaunut
Hän valitsi kurssinsa lävitse maan 35
Ja jäljitti Sairaudet niiden Lähteeseen
Hän kirosi Kirjanoppineen & Fariseuksen
Ja talloi alleen Tekopyhyyden
Missä tahansa hänen Vaununsa kulki kulkuaan
Siellä Kuoleman Portit päästivät Valon sisään 40
Jokainen Kahle & Kalteri Murtui
Ja Saatana Hengellisellä Sotapolullaan
Hänen Vaunujensa pyörien perässä kovaan ääneen ulvoen raahautui
Tämän Maailman Jumala vielä kovemmin jyrisi
Vaunujen pyörät & vielä sitäkin kovemmin 45
Ääni kantautui Siionin mäeltä
Ja hänen kädessään Ruoska välkehti kirkkaana
Hän ruoski Kaanaanilaista Kauppiasta
Hänen Mielensä Temppelin ulkopuolella
Ja hänen Kehonsa sisäpuolella tiivisti se sitoo 50
Saatanan & koko hänen Helvetillisen Sakkinsa
Ja täten vihoissaan Jeesus kukisti
Käärmesäikeisen Luonnon kuonan
Kunnes hän naulitsi sen Ristille
Jeesus otti Synnin ylleen Neitsyen Kohdussa 55
Ja siirsi sen sivuun Ristillä & Haudassa
Tullakseen Rooman Kirkon palvomaksi

[e]

Se Jeesuksen Näky jonka sinä näet
On minun Näkyni Suurin Vihollinen
Sinun Näylläsi on suuri koukkunenä kuten sinulla
Minun Näylläni on lyhyenläntä kuten minulla
Sinun on Kaiken Ihmiskunnan Ystävä 5
Minun puhuu sokeille Vertauksin
Sinun rakastaa samaa maailmaa jota minun vihaa
Sinun Taivaan Ovesi on minun Helvettini Portti
Sokrates opetti sitä mitä Melitus
Halveksui Kansakunnan Kirouksena 10
Omasta Mielestään Kaifas oli
Ihmiskunnan hyväntekijä
Molemmat lukevat Raamattua päivin & öin
Mutta sinä luet mustaa siellä missä minä luen valkoistaArvostelut

Ei arvosteluja

Arvostele
Arvosana
Kommentit
    Syötä turvakoodi.
 
 
Powered by JReviews
 
KIRJOITA   ARVOSTELE    JULKAIS